fbpx

Hotel siden 1885

Den ældste af bygningerne blev opført i årene 1884-1885, og hotelhistorien tager sin begyndelse den 1. maj 1885, hvor Wilhelm Kypper åbnede hotellet, under navnet: Kyppers Hotel. Jernbanegade hed dengang Stationsvej. Vendsyssel Tidende skrev i forbindelse med åbningen: 

”Kyppers Hotel på Stationsvej åbner for publikum den 1. maj. Det ligger særdeles smukt i en net lille have med lysthus, der afgiver et hyggeligt sommeropholdssted. Ad en statelig trappe træder man ind i et flot restaurationslokale, hvortil støder læsesal, en flot spisesal, billard- og keglestue.”

1887-1895 overtog Thomas Larsen fra Løkken hotellet via et udlægsskjøde, dog med Wilhelm Kypper som forpagter. Thomas Larsen var begyndt som fisker, men slog over på handelsvejen (skudehandel), hvor han i en årerække drev selvstændig handel på Norge. Han havde stor succes, og ophørte til sidst med selv at føre sine skibe, og gik i land for at styre forretningerne derfra. Han blev den sidste af de store matadorer blandt skudehandlerne i Løkken.

Lauritz Olsen

I starten af 1890’erne havde Kyppers Hotel en staldforpagter ved navn Lauritz Olsen (født i Hjørring d. 17. maj 1868). Han var tidligere kusk for daværende Statsminister Rottbøl, Børglum Kloster. Som kusk tjente han kr. 150,- om året, men han måtte betale kr. 1.200,- om året for staldforpagtningen på Kyppers Hotel. Lauritz Olsen emigrerede få år senere til Norge, hvor han efter en tid i bryggeri-branchen og som hestehandler, blev hotelejer i Arendal, millionær, og en agtet og elsket borger. Helt frem til hans død fredag d. 28. december 1956 (88½ år gammel) fik han fugtige øjne når talen gik om heste.

Staldforpagter Lauritz Olesen & sønner.

Hotel Bristol

1899: Aktieselskabet ”Kyppers Hotel” sælger hotellet til G. Clasen, som omdøber det til ”Hotel Bristol”, som hotellet hedder helt frem til 1929.

1906: G. Clasens enke: Bodilsine Martine Clasen sælger hotellet til et konsortium, bestående af: S. R. Dejgaard, H. Mulbjerg, Mads Strørup og Christen H. Torning. I 1910 sælger Konsortiet hotellet til J. Chr. Thorup, og året efter i 1911 sælger J. Chr. Thorup hotellet til N.C. Thygesen.

Missionshotellet

1937: Gunner Bach overtager hotellet og omdøber det til ”Missionshotellet”.

Hotel Phønix

1947: køber Helga og Holger Jensen hotellet og døber det ”Hotel Phønix”.

1967: Hotellet udvides med 27 dobbeltværelser og to festlokaler.

1994: Birgitte Messmann overtager hotellet, og i dag driver hun det i fællesskab med sin bror Henrik Messmann.